Felhasználási feltételek

Szerző: Citi Brókerház Kft.: citibrokerhaz.hu

A citibrokerhaz.hu honlap (a továbbiakban: Honlap, Weboldal vagy citibrokerhaz.hu) üzemeltetője a Citi Brókerház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2141 Csömör, Híd u. 8. cégjegyzékszáma: 13-09-127748 adószáma: 14711916-2-13, e-mail:citibrokerhaz@citibrokerhaz.info.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Citi Brókerház Kft.). Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a citibrokerhaz.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a Szolgáltató által üzemeltetett citibrokerhaz.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

A Citi Brókerház Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, melyek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Honlapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, mely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

1. A SZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató által közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességéért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért ezen szabályt megsértő Felhasználó haladéktalanul törlésre kerül a rendszerből.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, mely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül.

1.1. A tartalomszolgáltatás során a citibrokerhaz.hu saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további, más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít. A tartalomszolgáltatás körébe tartoznak az alábbi Szolgáltatások: Tarifáló programok megjelenítése más szolgáltató szerveréről.

1.2. A Szolgáltató a közvetítő szolgáltatás keretében a Felhasználók által biztosított információk (pl. hozzászólások, vélemények, képek) Honlapon való megjelenítését, illetve az azokhoz való hozzáférést biztosítja (tárhely-szolgáltatás és hozzáférés-biztosítás); továbbá információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít a Felhasználók számára (keresőszolgáltatás).

2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE (REGISZTRÁCIÓ)

A citibrokerhaz.hu-n található egyes Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által ? jelen Felhasználási feltételek betartása mellett ? szabadon igénybe vehetők.

A regisztrálás a regisztrációs ív valós adatokkal való kitöltésével történik. Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap ?kötelező adatok? mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újraindul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában Szolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelését illetően az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadók, melyet kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap technikai kialakítása következtében a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybevételének feltétele az üzletszerzési célú adatkezeléshez való, a vonatkozó jogszabályoknak (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény) megfelelő hozzájáruló nyilatkozat megadása, mely hozzájáruló nyilatkozat nélkül a Szolgáltatás igénybevétele technikailag nem lehetséges. A fent írtakra tekintettel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap bármely regisztrációhoz kötött Szolgáltatásának igénybevételével a hozzájáruló nyilatkozata megadottnak minősül, ezért utóbb a citibrokerhaz.hu/ Citi Brókerház Kft-vel szemben semmilyen igényt nem támaszthat a hozzájáruló nyilatkozatának hiányára való hivatkozással. A Felhasználó bármikor jogosult azonban hozzájáruló nyilatkozatát a jövőbeli reklámcélú küldemények vonatkozásában visszavonni.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybevételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

3. AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1. Hírlevél: A Szolgáltató a Felhasználó által hírlevél feliratkozása során hírleveleket küld a Felhasználó e-mail címére, továbbá időszakos akcióiról, nyereményjátékairól, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt. A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail címre reklámot tartalmazó hírlevél, illetve tájékoztatás kerüljön megküldésre. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó reklámok küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.

3.2. Fórum és cikkhozzászólás (a továbbiakban együtt: Fórum): A Fórumot a Szolgáltató a regisztrált Felhasználói számára hozta létre annak érdekében, hogy véleményüket, gondolataikat megosszák egymással. A Fórumban zajló interaktív ?beszélgetések? és véleményezések azonban csak addig megengedettek, míg kulturált, etikus keretek között folynak.

A regisztrált Felhasználók a Fórumban a regisztrációs nevükkel jelennek meg. Hozzászólásaik mellett regisztrációs nevük is megjelenik, melyre kattintva a (belépett, illetve nem belépett) Felhasználók korlátozottan információkat láthatnak a fórumozóról: regisztrálás dátuma, utolsó belépés időpontja. A személyes adatlapon engedélyezett minden Felhasználónak, hogy másik Felhasználónak üzenetet küldjön. A regisztrált Felhasználók egy nap korlátlan számú topikot és hozzászólást tehetnek a Fórumban. A személyes üzenetekért és a fórumhozzászólásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Fórumtopik: A fórumban kizárólag nyitott topikot lehet létrehozni, mely minden Felhasználó számára olvasható, de csak a regisztrált Felhasználók által kommentálható.

A Fórum nyitott rendszerként üzemel, és a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, így minden, a rendszer biztonságát sértő tevékenységért, vírusok terjesztéséért, egyéb károkozásért, adatokhoz való hozzáférésért és azok manipulálásáért, nyilvánosságra tételéért a Szolgáltató a felelősséget a károkozóra hárítja.

A fórumhozzászólásokban tilos különösen, de nem kizárólagosan:

a trágár kifejezések, megbotránkoztató, fenyegető, másokat sértő vélemények közzététele,

bármely szerzői jogvédelem alatt álló tartalom a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseibe ütköző módon történő megjelenítése, idézése, linkelése, valamint az ilyen tartalmak megjelenítésére más Felhasználókat felkérni,

erkölcsi és etikai normákba (pl.: obszcén, pornográf, szexuális tartalmak és szolgáltatások kínálata) ütköző hozzászólásokat tenni, bizonyos termékeket (pl.: gyógyszereket, tudatmódosító, illetve kábítószereket, személyek megsebesítésére, emberi élet kioltására alkalmas eszközöket, hamis vagy hamisított termékeket, emberi szervet) eladásra kínálni,

más Felhasználók megsértése. A hozzászólások így nem tartalmazhatnak mások személyiségi jogait sértő, faji, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozást sértő, politikai pártállásra, vallási hovatartozásra és szexuális életre vonatkozó bejegyzéseket,

más nevében jelen lenni: a lap munkatársának, más szolgáltató megbízottjának/munkatársának, más Felhasználónak kiadni magát, barátok, rokonok regisztrációjával belépni és az oldalon ?tevékenykedni?,

személyes adatok közzététele – még az érintett személy hozzájárulása esetében is -, beleértve a személyes adatokat tartalmazó linkekre utalást is (lsd. az adatvédelmi és adatkezelési elveket), valamint bármely olyan információ (például e-mail, levél vagy telefonbeszélgetés részlete) nyilvánosságra hozatala más személyekről, mely azonosításra alkalmas lehet,

olyan hozzászólások közzététele, illetve olyan tartalmak hivatkozása, melyek a Szolgáltató, annak munkatársai, illetőleg a Honlap olvasóinak, ügyfeleinek a jó hírnevét, üzleti érdekeit sérthetik,

az oldal technikai működésének hátráltatása, a Szolgáltató munkájának (tartalmi működés) akadályoztatása, illetve ezen tevékenységre mások buzdítása,

jogsértő tartalmak, bűncselekményre való felhívás, jogellenes cselekedetre való buzdítás elhelyezése vagy az erre utaló magatartás,

más Felhasználók szándékos félrevezetése,

a reklámozás és a kereskedelmi tevékenység folytatása.

A fenti pontok bármelyikének megszegése esetén a Szolgáltató – a moderátorok útján – bármikor eltávolíttathatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a Szolgáltató adatbázisából.

Kizárólag az arra kijelölt helyen lehet magánszemélyek számára eladási, vételi és csereajánlatot tenni, illetve segítséget kérni ilyen ügyben. Amennyiben ezen szabályt a Felhasználó megsérti, a Felhasználó által közzétett tartalom törlését követően a moderátor mérlegelése alapján a Felhasználó a rendszerből törlésre kerül.

Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg. Kampánycsend ideje alatt Szolgáltató a politikai témában indult topik(ok) hozzáférését megszünteti, az új topik indítását belátása szerint bünteti.

4. A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALOM

4.1. A regisztrációval a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek (Fórum, szakértői hozzászólás) tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személyek jogait, valamint reklámtartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon bármely szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. A 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ ? ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét ? sérti, felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, illetve feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

Amennyiben a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt, vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

4.2. Moderáció (a Felhasználók által közzétett tartalom ellenőrzése és eltávolítása)

A Szolgáltató Moderátorok (figyelő, a levelező listát, fórumot vagy szakértői rovatot ellenőrző személy) útján felügyeli a citibrokerhaz.hu Fórumában, illetve a Szakértői rovatban megjelenő tartalmakat, hozzászólásokat. A Moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e a Szolgáltató érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez, továbbá, hogy figyelje a közösségi élet színterén zajló eseményeket, és az ott megjelenő tartalmat mindenki számára olvashatóvá, élvezhetővé és használhatóvá tegye.

Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg a hozzászólást eszközölő Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. A Moderátor minden esetben a Felhasználók és a Szolgáltató érdekeit védi. A Moderátor saját belátása szerint cselekszik, a tartalomból egy-egy mondatot, illetve indokolt esetben egy egész hozzászólást is törölhet, utólag bejegyzéseket azonban át nem szerkeszthet. A jogi normákba ütköző hozzászólásokat, véleményeket mérlegelés nélkül törli a Moderátor. A Moderátor tevékenységét szúrópróbaszerűen végzi, véletlenszerűen olvas bele a topikokba, valamint a Felhasználók részéről beérkezett észrevételeket/problémákat figyeli, állítja helyre.

A Moderátor a Felhasználási feltételekbe nem ütköző tartalmakat nem törli, még kifejezett kérésre sem.

A Moderátornak nem kell megindokolni döntéseit, felelősséggel csupán a Szolgáltató felé tartozik.

Amennyiben egy Felhasználó súlyosan és/vagy folyamatosan vét a Felhasználási feltételek ellen, úgy a Moderátor kezdeményezésére a Szolgáltató jogi útra terelheti az ügyet.

Kérjük, hogy amennyiben a fentiek által kifogásolt hozzászólást vagy tartalmat talál a Honlapon, úgy haladéktalanul jelezze azt Moderátoraink felé a citibrokerhaz@citibrokerhaz.info.hu e-mail címre. A Szolgáltató megalapozott panasz esetén intézkedik a kifogásolt tartalom eltávolításáról, megalapozatlan vagy visszaélésszerű panaszok teljesítését pedig megtagadhatja.

A Szolgáltatót sem a Felhasználó, sem harmadik személyek felé nem terheli felelősség az eltávolítással esetlegesen okozott kárért.

5. SZERZŐI JOGI VÉDELEM

5.1. A Honlap és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

5.2. A Felhasználók az általuk a Szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott tartalmak (szakértői hozzászólások, fórumhozzászólások) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi és időbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot engednek a Szolgáltató számára. A Szolgáltató ezeket a tartalmakat szabadon felhasználhatja online, nyomtatott vagy egyéb publikálásra, valamint fenntartja a jogot ezen hozzászólások módosítására, törlésére.

6. HIRDETÉSEK ÉS LINKEK

6.1. A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett reklámtartalmú szolgáltatások elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat minden esetben jelölnie kell (x).

6.2. Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni. A Szolgáltató ebben az esetben tartalmának, ezáltal védelme alatt állónak tekinti a Felhasználók neveit, Felhasználóneveit és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet, így tilos a spamküldés és az egyéb zavaró reklámüzenet küldése.

6.3. A fórum (és a szakértői kérdezz-felelek) nyitott szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, melyért pénzt vagy más ellenszolgáltatást kérnek, illetve fogadnak el.

6.4. A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő, vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.

A bannerek hirdetésnek minősülnek.

7. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

7.1. A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, illetve az általa ? mint közvetítő szolgáltató által – az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén nem felel.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

7.2. A Honlapot mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat.

8. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

Jelen Felhasználási feltételek 2009. augusztus 1. napjától visszavonásig hatályosak.