A Citi Brókerház Kft. panaszkezelési szabályzata

A Citi Brókerház Kft. panaszkezelési szabályzata

Alapvető törekvésünk, hogy Ön minden tekintetben elégedett legyen szolgáltatásainkkal, valamint az általunk nyújtott kiszolgálással. Legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhatnak azonban kisebb-nagyobb nehézségek, amelyek kis odafigyeléssel vagy akár az Ön észrevételeinek figyelembe vételével minden bizonnyal orvosolhatóak.

A felmerült nehézségek – legyenek akár észrevételek, hozzászólások vagy panaszok – jelzése számunkra mindenképpen rendkívül fontos. Ezek által tudjuk ugyanis biztosítani szolgáltatásaink magas színvonalát, hogy Ön továbbra is minden tekintetben elégedett ügyfelünk lehessen, és hosszú távon is valamennyi szolgáltatásunk az Ön igényeinek is megfeleljen. Amennyiben pedig konkrét panasza merül fel, úgy a következőkben leírt módon juttathatja el hozzánk észrevételeit.

Panaszát írásban és természetesen szóban is megteheti, amelyet nyilvántartásunkban rögzítünk. Nyilvántartásunkban rögzítjük az Ön, mint bejelentő valamint a panasz adatait (beérkezési idő, rögzítés helye, panasz leírása, visszajelzés határideje és módja), kivizsgálását és eredményét.

AZ ÖN LEHETŐSÉGEI

  • Irodáinkban

Észrevételeit megteheti személyesen közvetlenül munkatársunknál szóban, mely panaszt azonnal kivizsgáljuk, és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosoljuk. Amennyiben Ön a szóbeli panaszra adott válaszunkkal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszbejelentésről jegyzőkönyvet készítünk, amely személyes bejelentés esetén Önnek az irodában átadásra kerül. Panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől vagy átadásától számított 30 naptári napon belül megválaszoljuk, amennyiben a határidő nem tartható, erről tájékoztatást küldünk Önnek.

Irodánk pontos címét és nyitva tartási idejét megtalálja a http://www.citibrokerhaz.hu/kapcsolat/ oldalon.

  • Telefonon keresztül

Kollégáink munkaidőben a +36-20-773-6332-es telefonszámon munkaidőben (8-16 óráig, hétfőnként 8-20 óráig) fogadják hívását. Az így benyújtott panaszt azonnal kivizsgáljuk, és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosoljuk.

Amennyiben Ön a szóbeli panaszra adott válaszunkkal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszbejelentésről jegyzőkönyvet készítünk. Panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől számított 30 naptári napon belül megválaszoljuk és ezzel egyidőben megküldjünk az Ön részére a Panaszbejelentő jegyzőkönyv egy másolati példányát.

A panasz felvétele során készülő Panaszbejelentő jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az ügyfél neve;

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám;

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a személyesen közölt panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása;

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

  • Faxon keresztül

Panaszát faxon keresztül is eljuttathatja a +36-1-788-3957-es faxszámra.

  • Elektronikus úton

Amennyiben elektronikus levelezésen keresztül kívánja jelezni panaszát, a citibrokerhaz@citibrokerhaz.info.hu e-mail címre küldje. Ahhoz, hogy válaszunkat el tudjuk juttatni Önhöz, kérjük, adja meg pontos adatait és elérhetőségét.

  • Postai úton

Természetesen panaszát postai úton is eljuttathatja cégünk székhelyére, az alábbi címre: Citi Brókerház Kft. 2141 Csömör, Híd u. 8. Pontos adatait és elérhetőségét ne felejtse el megírni nekünk, hogy panaszára adott válaszunkat elküldhessük Önnek!

Faxon, elektronikus és postai úton benyújtott panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 naptári napon belül megválaszoljuk. Amennyiben a 30 napos határidő nem tartható, erről tájékoztatást küldünk Önnek. A panasz kivizsgálása térítésmentes.

A panaszkezelés során szükség esetén a következő adatokat kérhetjük el Ügyfeleinktől:

a) neve;

b) szerződésszám, ügyfélszám;

c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;

d) telefonszáma;

e) értesítés módja;

f) panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás;

g) panasz leírása, oka;

h) panaszos igénye;

i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata;

j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;

k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Ügyfeleink panasztétel során eljárhatnak meghatalmazott útján is. Ebben az esetben a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tennie.

Amennyiben a fentiekben ismertetett lehetőségeket nem tartja megfelelőnek, vagy a panaszkezelési eljárás eredményével nem elégedett, úgy az alábbi szervekhez fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank
Személyesen: Ügyfélszolgálat 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Levélben: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
Telefonon: +36 (80) 203 776
E-mailben: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület

(a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén)

Levélben: 1525 Budapest Pf. 172
Telefonon: +36 (80) 203 776
E-mailben: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.